ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 2696 8500

โทรสาร +66 2168 8754-6