ขนาดและวิธีใช้ คามิลโลซาน เอ็ม

ขนาดและวิธีใช้

พ่นฉีดวันละ 3 ครั้งที่บริเวณช่องปากและลำคอ โดยการกดหัวพ่นฉีด 2 ทีต่อครั้ง แนะนำให้ใช้ภายหลังจากรับประทานอาหารแล้ว

เมื่อต้องการใช้หัวพ่นฉีด โปรดปฏิบัติดังนี้

ขนาดและวิธีใช้ - kamillosan  M

กดหัวพ่นฉีดลงเพื่อไล่อากาศออกให้หมดโดยกดหลายๆครั้ง จากนั้นจึงพ่นฉีกบริเวณช่องปากและลำคอ

** หมายเหตุ อย่าพ่นฉีดเข้าไปในจมูกโดยตรง เก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก

ขนาดบรรจุ 15 มล.